Jak obří slimák sežral Annu

02.07.2013 11:04

              Jednoho večera se Anna jako obvykle dívala na televizi. Yoh stál ve sprše a sprchoval se. Náhle v domě podivně zablikala všechna světla a Anna vzhlédla. ,,Musíme zavolat opraváře!˝, křikla na Yoha do sprchy, který byl právě celý pokrytý šamponem. Podruhé se zablikalo a vyhodily se pojistky. Yoh z koupelny se ozval: ,,Přestala téct voda a elektřina taky nefunguje. Co mám dělat?˝, zeptal se. ,,To nevím, je to tvůj problém˝, odvětila Anna stoupla si. ,,Co se to herňajs děje s tou pitomou věcičkou?˝, zaklela, když šátrala po pojistkách.

           Yoh ve sprše zatím nevěděl, co dělat. Sedl si a usilovně přemýšlel, když vtom se zjevil vedle něj Amidamaru. ,,Á, neumíš zaklepat nebo co?!˝, zařval Yoh. ,,To nic, jenom jsem ti chtěl říct, aby sis vzal ručník.˝, řekl duch a přešel k oknu. Yoh se plácl do hlavy. Jaktože ho to nenapadlo dřív a dokonce i samuraj je na tom s IQ v nouzových situacích líp než on? Rychle si vzal ručník, osušil se a oblékl. ,,Dobrý, už se můžeš dívat˝, řekl duchovi. Ten pořád ale jen zíral z okna. ,,Co tam furt máš tak zajímavýho?˝zeptal se Yoh. ,,Že by UFO?˝. ,,Ne, ale nějakou zvláštní záři˝, odpověděl duch a ukázal na oblohu.˝,,Neukazuj prstem, je to neslušné˝, uslyšel za sebou Annu a duch poodstoupil od okna, aby si mohli záři také prohlédnout. ,,Ty imbecile, vždyť to je jenom obyčejná polární záře!˝, řekla Anna a musela se ovládat, aby se nerozesmála. Anebo rozvzlykala? ,,Podívejte˝, řekl Yoh a ukázal na oblohu. Anna se užuž nadechovala, aby mu vyhubovala, když vtom spatřila na obloze velký létajicí talíř. ,,To - to je UFO.˝, pronesla. Talíř se nebezpečně blížil k jejich zahradě. S obravským ŘACH přistál, spíš nabral polovinu záhonů. ,,Co když jsou zranění?˝zeptal se Yoh. ,,No dobře, podíváme se jim na zoubek˝, odpověděla Anna a vyšla ven jako první. Viděla talíř zblízka - měl šedou zářivou barvu a zelená tlačítka blikala všude kolem. Přišla blíže k němu, když vtom se otevřel poklop a ven vylezl obrovský tvor. Anna ve tmě moc dobře neviděla, ale Yoh hystericky zaječel: ,,To je slimák! Nééé! Co budeme dělat? Vždyť nám sežere saláty na zahradě!˝,,Nech toho, ty už jsou stejně po smrti!˝, okřikla Yoha Anna. Slimák se teď přesunul až k ní, a ona, jak byla zaměstnána křičením na Yoha, si ho nevšimla. ,,E... Anno? Můžu něco říct?˝, zeptal se opatrně Yoh. ,,No co je?˝, zeptala se Anna nanejvýš velitelským hlasem. ,,Ten slimák... je přímo za tebou˝, řekl Yoh a ukázal za Annu. Anna se otočila... a vykřikla. Spíš zaječela. Chtěla utéct, ale nedokázala pohnout nohama. Slimák se přiblížil, otevřel svoji mimozemskou pusu a schlamstl ji. ,,Á... On ji sežral jako malinu!˝, zavřeštěl Amidamaru. ,,Musíme ji zachránit, než ji rozžvýká jako žvýkačku.˝, řekl Yoh. Najednou vylezli další dva slimáci a ten větší, pravděpodobně kapitán těch žroutů bezbranných mladých dívek, řekl: ,,Bon apetit, mon ami!˝,,Oni mluví francouzsky˝, užasl Yoh. ,,Nous allons chercher dans cette maison.˝, řekl druhý slimák. ,,Co říkal˝?˝, zeptal se Yoha Amidamaru. ,,Nejsem si jistý, francouzštinu jsem ve škole flákal, ale znělo to něco, jako že jdou prohledat náš dům.˝, odpověděl Yoh. ,,Ale proč by ti salátožrouti prohledávali domy?˝, namítl duch, když vtom se na ně otočil jeden ze slimáků. ,,Eh... Bonjour!˝, řekl Yoh. ,,Bonjour et au revoir!˝řekl ten slimák a vrhl se k nim. Yoh vytáhl meč a křikl: ,, Amidamaru, do meče!˝. Slimák zaútočil a Yoh se jentaktak vyhnul. Slimák udeřil znovu. Tentokrát byl Yoh rychlejší. Jedním rychlým seknutím ho rozřízl. ,,Non, au revoir pour toi˝, usmál se Yoh a druhého slimáka v momentě taky rozřízl. Potom se vrhl na toho, který žvýkal Annu. Tedy, spíš žumlal, protože neměl zuby. Yoh se mu nejprve vyhýbal, ale potom mu rozřízl břicho. Slimák naposledy vydechl a otevřel tlamu. Anna, celá oslintaná, z něj vylezla a hned vzápětí uviděla kluka a ducha válející se smíchy na zemi. ,,Vypadáš dobře, Anno˝, žertoval Amidamaru, Anna si ho nevšímala a nakopla už mrtvého slimáka. ,,Tady máš, ty slimejši!˝, zakřičela. ,,No a kdo bude uklízet ten svinčík?!˝ zeptala se popuzeně. Náhle kosmická loď zmizela a všechno bylo jako dřív. ,,Co - co se to stalo?˝, vyjekla překvapeně. ,,To nevím, ale asi se už nevrátějí˝, řekl Yoh. Potom zamířili s Annou zpátky domů. Nevšiml si, že se jeho duch vypařil - nechtěl překážet. ,,Dobře, za to, že jsi mě zachránil, tě zvu na večeři!˝, řekla Anna. Yoh nevěřil svým uším. Opravdu ho Anna pozvala na večeři? Večer vyšli na večeři do restaurace. Před domem se zadívali na hvězdy. ,,To jsou hvězdy štěstí˝, řekl Yoh. ,,Ano, to máš pravdu˝, přitakala Anna. ,,Nemohou být krásnější˝, dodala a pomalu vyšli směrem do města. Amidamaru je pozoroval ze střechy a když se objevil jeho kamarád, Mosuke, poznamenal: ,,Dnešní večer snad nemůže být krásnější