Část XIV. - Plán na záchranu

03.07.2013 16:23

         Duch Ohně pomalu dovedl všechny duchy společenství do té úzké chodby, do které už předtím jednou zavítal s Amidamarem. ,,No teda˝, vydechl Tokaghero. ,,Tohle jsem teda fakt nečekal˝, řekl Bason. ,,Ale proč jim to dělá?˝, zeptala se Elisa. Duch Ohně si přiložil prst na pusu a naznačil jim, ať jsou zticha. Duchové okamžitě zmlkli. Z chodby se ozývaly nějaké zvuky a zanedlouho měli duchové možnost obdivovat stím některého ze Zekových mužů. Když odešel, duchové se pustili do vymýšlení plánu. ,,Musíme na to jít takticky˝, řekl Bason. ,,A co takhle?˝, zeptal se Tokaghero a vyskočil do dolu. ,,Ne, tak ne!˝, zakřičel Amidamaru a duch Ohně si povzdechl. Ostatní skočili dolů za Tokagherem. Ve vzduchu na něj Amidamaru zakřičel: ,,Už se nedivím, že jsem tě před 600 lety tak snadno porazil!˝Tokaghero se zasmál, ale moc dlouho si let neužívali, protože tvrdě dopadli na zem. Amidamaru vytáhl oba meče a jeden hodil Basonovi. ,,Na, přeřízni jim pouta˝, zakřičel na něj. Oba dva začali bleskově osvobozovat duchy, kteří zde museli pracovat. Elisa se jim přihnala na pomoc s gilotinou a Bason hodil quan-dao Tokagherovi. Osvobození duchové na nic nečekali a začali utíkat. Najednou se tam přihnal jeden ze Zekových mužů. Byl to Nyra, ten, kterého vidět Amidamaru trápit Mosukeho a Sarami. Ihned zavolal na svého společníka: ,,Zavolej Zeka!˝. Jeho druh se rozutekl za Zekem a duchové ho nemohli zastavit. Místo toho raději pobízeli prchající duchy. Yohův strážný duch se šel poohlédnout po Sarami s Mosukem. Našel je ve vedlejší místnosti. Byli tam úplně sami. ,,Že tys zase něco proved?˝, zeptal se Mosuke. ,,Vždycky, když máš tenhle výraz, tak jsi něco proved˝, dodal. ,,No jasně, udělal jsem obrovskou kravinu. Šel jsem tě vysvobodit˝, dořekl a rozchechtal se. ,,Pardon, ale co je tady k smíchu?˝, zetala se Sarami. ,,Myslím, že bychom měli vypadnout˝, upozornila oba kamarády na nebezpečí a Amidamaru jim přeťal pouta. Všichni se rozběhli směrem k východu. Běželi už vstupní chodbou. Náhle uslyšela Sarami zvuk, který se dost nápadně podobal breku. ,,Tam asi ještě někdo je˝, řekla a vykopla dveře. Ke svému úžasu za nimi spatřila kluky s Annou, Yumiko a Michiko. ,,No tohle˝, řekla překvapeně. ,,Nečekala jsem, že tady budete.˝,,To my taky ne˝, zavrčela Michiko ,,ale ten syčák Zeke nás sem zavřel, páč jsme se pokoušeli dostat do jeho království˝. ,,Aha. Tak vypadněme!˝pobízela je a všichni moc dlouho nečekali. Ihned poté, jak vyběhli ze vchodu, ozvala se příšerná rána. ,,Co myslíte, kdo to byl?˝zeptal se Trey. ,,To nevím˝, odpověděl Ryo. ,, Nevím, jestli tohle není konec. Jestli je Zeke mrtvý, tak...˝začal Len. Nedokončil. ,,Ale ale, copak? Vy jste mě už chtěli prohlásit za ducha?˝, znovu se rozchechtal. ,,Ty syčáku!˝vyletěla na něj Anna jako čertík z krabičky. ,,Ustup, ty hloupá holko!˝, zavrčel Zeke. ,,Tohle je boj mezi mnou a těma sedmi duchama˝, prohlásil a ukázal na ně. Sarami a Mosuke se odebrali ke svým šamanům. ,,To jste neměli dělat˝, promluvil na ně Zek. ,,Vaši přátelé budou potřebovat všelijakou pomoc.˝Všichni se okamžitě a střelhbitě rozeběhli zpátky k ostatním duchům, narazili však do nějaké neviditelné stěny. ,,Ta už vás nepustí˝, řekl Zek a zaútočil.