Část XII. - Duch Ohně boduje

30.06.2013 21:11

               Zeke přišel odpoledne zkontrolovat vězně. Tokaghero stále mžoural v naději, že alespoň něco uvidí. Nebylo tomu tak. Chloe zběsile poletovala, ale prášek nesetřásla. Zeke přistoupil k Basonově cele a zeptal se: ,,Tak co, už jste si to rozmysleli?˝. ,,Nikdy se k tobě nepřidáme, už jenom proto, jak se blbě tváříš!˝, odpověděl vzdorovitě Bason a Zeke se škodolibě usmál. ,,Však já vás naučím...˝, odvětil zcela v klidu. Potom odešel.

               Sarami se probrala. Usoudila, že usnula a protože slyšela jenom šumění řeky, myslela, že se může prokopat až ven. Přešla do míst, kde bylo hučení vody nejsilnější a začala kopat. Po chvilce skutečně vytekl pramínek vody. Dívka ho nabrala do rukou a umyla si obličej. ,,Nikdy jsem necítila nic krásnějšího˝, pomyslela si a zbytek vody přenesla k Amidamarovi. Duch seděl a zíral někam do blba. ˝To musí být děsné, nic nevidět˝zamyslela se Sarami, ale potom neváhala a omyla mu oči vodou. ,,Á... Co se stalo? Poslední věc, kterou si pamatuju, je Zeke s práškem na ruce˝, probral se duch ze slepoty. Potom jakoby se zarazil a podíval se na své ruce. ,,Já - já vidím.˝, zašeptal. ,,Ty jsi to dokázala!˝, řekl vzrušeně Sarami a ta se jenom usmála. ,,Ale tamtudy utéct nepůjde. Je tam řeka a ta by nás vyplavila raz dva.˝Sarami si lehla na studenou zem, prohlásila, že je unavená a za chvíli usnula. Moc dlouho ale nespala. Probudil ji totiž příšerný jekot. Patřil Zekovi. ,,Co tady ta holka dělá?!˝, řval na ducha Ohně. ,,Říkal jsem přece, abys tam dal jenom toho samuraje!˝, obořil se na něj. Vzápětí si uvědomil, že duch Ohně neumí jejich jazykem a opravil se. Duch Ohně se zatvářil zahanbeně, popadl Sarami a kamsi ji odnesl. ,,Nech mě být!˝, křičela Sarami. ,,Pusť mě na zem!˝. Duch Ohně se po ní otočil, ale nepustil ji. Zeke se podíval na Amidamara. Ten usoudil, že nejlepší bude předstírat slepotu. ,,Už jsi se rozhodl?˝, zeptal se ho Zeke. ,,Nikdy ti nebudu pomáhat, Zeku˝, odvětil duch a dál si hleděl svého. Když Zeke odešel, začal čím dál tím víc hledat únikovou cestu. Z prokopávání podlahy ho ale vyrušilo zamručení. Ohlédl se. Přede dveřmi stál duch Ohně. Strčil klíč do zámku a otevřel. Duch vyšel, ohlédl se po něm a řekl: ,,Díky kámo. Půjdeš se mnou?˝Duch Ohně nechápal, ale když mu to Amidamaru předvedl spíš jako šašek než jako samuraj pantomimou, pochopil. Přikývl a oba začali zdolávat schody.

               Anna s výpravou zatím dorazili na horu Osorezan. ,,Táák, a teď už jenom najít v týhle rozlehlý pláni vodopád.˝, řekl Choco. ,,Hej, vodopáde, jsi-li zde, ozvi se!˝, zvolal přes pláň. ,,Ty idiote!˝, řekla Anna. ,,Vodopády přece nemůžou mluvit!˝,,Oni ne, ale já jo!˝, zasmál se Choco vlastnímu vtipu a vtom ucítil ostrou čepel Lenova quan - daa na nose. Vypískl a chytil se za něj. ,,Kolikrát ti mám opakovat, abys přestal s těma svýma vtipama?˝, okřikl ho. ,,Notak, nehádejte se˝, napomenul je Faust. ,,Jo, máme před sebou důležitý úkol˝, doplnil ho Ryo. Nezabralo to. Když neměli duchy, pustili se Len s Chocem do souboje ˝po lidsku˝. ,,Zmaluju ti ciferník, ty špatnej šašku!˝, křičel Len. ,,Kdo řekl, že jsem šašek?! To já tobě zmaluju zadek, tedy pokud se mi dřív nevzdáš, břídile!˝, bránil se Choco. ,,Tak dost!˝, okřikla je oba dva Michiko a postavila se mězi ně. ,,Máme spoustu práce, tak buďte alespoň do té doby naživu.˝,,Má pravdu˝, řekl Yoh ,,jestli chceme duchy zachránit, nesmíme se prát mezi sebou!˝. ,,No dobře˝. Zdálo se, že si Len s Chocem uvědomili svoji chybu. ,,My jsme to tak opravdu nemysleli˝, začal se Len omlouvat. ,,Mysleli nemysleli, málem jste ohrozili misi!˝, zakřičela Anna a vrhla se na ně. ,,Hele, nerad ruším, ale támhle je vodopád˝přerušil bitku Morty. ,,No jo, Morty, máš pravdu˝, přitakal Yoh a s ostatními si to namířili k vodopádu. Anna je za chvilku doběhla a potom už museli jenom čekat na Lena a Choca, až se vzpamatujou z toho ˝tance˝. ,,Tak a teď už nás povede kamenné srdce.˝řekla Anna. ,,Tak do toh˝, pobídl ji Lyserg. ,,Michiko, duchovní síla - jednota!˝, zakřičela Anna a Michiko vklouzla do jejího těla. ,,Teda, že vypadá jako rozzuřená tygřice, mnohem roztomilejc!˝podotknul Trey směrem k Yohovi, víc už toho nestačil říct. ,,Já ti dám tygřici až budeš tančit tanec bolesti a utrpení!˝, okřikla jej Anna a Yoh se pro sebe usmál. Poté vytáhla jantarový šperk a ten se rozzářil. Anna jej málem neudržela, jak moc ji táhl k vodopádu. Prošla jím a narazila na tajnou chodbu vedoucí z hory. Yoh rozsvítil baterku, vzápětí mu ji šíp vystřelil z ruky. Ze tmy vyšel zamskovaný Zeke, kamarádi ho ale pod kápí nepoznali. ,,No tak, hněte kostrou!˝, zakřičel a všichni nemohli uvěřit tomu, že se dali tak snadno nachytat. Zeke je zahnal do temné komory s jen velmi omezeným přívodem vzduchu. ,,Tak, a co teď?˝, zeptala se Michiko. ,,Je po všem˝, vzlykala Anna. ,,Kamenné srdce jsme ztratili a nezachránili ani jednoho ducha. Zklamaly jsme, Michiko.˝