Část XI. - Našel jsi je?

29.06.2013 21:22

            Anna vešla do velkého sálu, ve kterém zářily svíce. V tréninkové uniformě vypadala krásně a hrozně zároveň. Nebylo divu, vždyť po spoustě probděných nocí strávených tréninkem a přemítáním nad starostmi se nedalo vypadat jinak než unaveně. Pohlédla před sebe a uviděla oltář. Před ním stála Kino a po boku jí nervózně klečela Michiko. Ta narozdíl od Anny své oblečení nezměnila. Když dívka došla před oltář, Michiko si stoupla vedle ní a Kino promluvila: ,,Obě jste tvrdě trénovaly, ale nezapomínejte - stačí jedna chybička a celý svět leží v troskách. Chci, abyste s sebou vzaly i Yoha a Yumiko. Sama jsem obvolala šamany společenství sedmi duchů. Přijdou k Yohovi domů a vydáte se na výpravu. Ještě předtím však dovol, abych ti dala vodítko, jenž tě k duchům a jejich vězniteli dovede. Tam na hoře ztracených duší, jest svatyně itaka se skrývá, řeka protéká a vodopád skryt jest. Chodba do útrob hora zde skryta a kamenné srdce povede tě.˝,, Dobře, ale co je to to kamenné srdce?˝, zeptala se Anna polohlasem. ,,To je šperk, který strážím již léta˝, odpověděla jí Kino, sáhla do truhly a podala jí jantarové srdce. Anna jej převzala a Kino jí řekla: ,,Jakmile budeš v duchovní jednotě s Michiko, kamenné srdce se rozzáří a ukáže ti cestu.˝Anna mlčky přikývla a Kino se starostlivě zahleděla na totem. ,,Pospěště, děvčata, osud celého světa je ve vašich rukou˝. Anna s Michiko v závěsu vyšla do temné noci a zamířila k nádraží. ,,Teda, to poslední neměla říkat. Znervózňuje mě to˝, řekla Anna směrem k Michiko. ,,Ani se nedivím˝, odpověděla samurajka. ,,Já jsem taky měla potíže˝ odkašlala si a potom se rozesmála. ,,Nezbláznila ses?˝ zeptala se jí Anna starostlivě a za chůze jí pohlédla do očí. ,,Ne, to ne, já jenom - měly jsme Kino zdrogovat, aby neřekla takovou hloupost jako že celý svět nám leží na bedrech.˝,,To máš pravdu˝potvrdila Anna a dál cestou na nádraží moc nemluvily.

            Bason s ostatními duchy byli stále zavření a obklopeni tmou. Ti, kteří uměli mluvit, mluvili, a tak tam bylo pořádně rušno. ,,Stop˝zakřičel Tokaghero, ,,lidi - pardon, duchové, slyšeli jste tu někde Amidamara?˝,,Ne, proč?˝, odvětil Bason. ,,No, je to zvláštní, že by byl tak zticha˝, vysvětlil Tokaghero. ,,No jo, v tom máš pravdu, kámo, vždyť i Yoh o něm řekl, že je samurajská drbna.˝. Mic souhlsně přikyvoval, ale stejně jej nikdo neviděl. ,,Co myslíte, že nám Zek udělá?˝, zeptala se Elisa rozhořčeně. ,,To nevím, ale určitě to nebude nic příjemného˝, řekl Bason.

            Duch Ohně odnesl Amidamara někam dolů. Když konečně sestoupil po schodech, duch si pomyslel, že to dál snad už ani nevede. Byl obklopen černočernou tmou, ale to mu nezabránilo, aby slyšel někde podzemní řeku. Duch Ohně otevřel v té tmě celu, která zela prázdnotou a byla v úplné tmě, kterou osvětloval pouze slabě on sám. Byla to velká cela a opravdu neosvětlená. Zekův strážný duch se napřáhl a hodil s Yohovým duchem někde o zeď na druhé straně vězení. Poté dveře zase zavřel a odešel se Zekovi pochlubit zdárně splněným úkolem. Amidamaru sice nic neviděl, ale cítil, že tam ještě někdo je. Náhle ho něco chytilo kolem pasu. Otočil se o dvadesát stupňů ve své slepotě a roztřeseným hlasem se zeptal: ,,Je tam někdo?˝,,To jsem já˝, odpověděl mu dívčí hlas. ,,Sarami?˝, vydechl překvapeně duch. Sarami vytáhla odněkud dva kameny a posbírala myší trus. Potom zapálila oheň. ,,Už je to lepší?˝, zeptala se polohlasně. ,,No pro tebe určitě˝, řekl jí duch a cítil, že zleva někdo přišel. ,,Proč, co se stalo, kamaráde?˝,,Mosuke?˝, podivil se Amidamaru, ,,vás taky zajali?˝. Mosuke přikývl a znovu se zeptal, proč je to lepší jenom pro něj a pro Sarami. ,,No, takže, ten únosce je Zeke. Unesl sedm duchů - těm se říká společenství sedmi duchů a chce získat jejich moc.˝. ,,Počkej počkej˝, zarazil ho Mosuke - ,,to myslíš, že jsi jeden z nich?˝,,Určitě,˝odpověděl Amidamaru a zadíval se do ohně. ,,Zeke nás totiž oslepil a chce nás tím donutit, abychom se mu bez boje vydali˝. Mosuek přikývl, že rozumí. Vtom se objevil Zeke s duchem Ohně v závěsu za sebou. Sarami se okamžitě stáhla do stínu. ,,Huao gra ke frasce˝(Dej ho do práce), poručil Zek duchu Ohně a ten vzal Mosukeho. Pak ho odnesl někam pryč. Zek se panovačně ohlédl po Amidamarovi a odešel. Duch Ohně za ním šel jako pejsek. Sarami se opět vrátila a rozdělala oheň. Potom se schoulila do klubíčka vedle Yohova ducha. ,,Co myslíš, najdou nás?˝,,Netuším, ale doufám, že ano.˝, odpověděl. ,,Je mi zima˝, poznamenala Sarami a s těmito slovy se ˝přitulila˝blíž k samurajovi. 

           Morty se s Yohem a Silvou sešli na náměstí. ,,Tak co, našel jsi něco, Yoh?˝,,Ne, a ty?˝, řekl Yoh. ,,Ani Ň˝, souhlasil Morty a Silva promluvil: ,,My s Annou už asi budeme muset jít. Rádi jsme vás zase viděli˝, řekl a byl tentam. Yoh s Mortym se vrátili domů, ale jaké bylo překvapení, když přede dveřmi uviděli Rya, Lyserga, Lena, Choca, Fausta a Treye. ,,Jé, ahoj, co tady děláte, kluci?˝, zařval Yoh a rozběhl se k nim. ,,Máme špatné zprávy˝, řekl Len. ,,Ztratili se nám všem duchové˝, objasnil Choco. ,,To my ale víme˝, odbyl ho Morty a dodal,,ale ztrácejí se všichni duchové, nejenom ti naši˝. Lyserg, který do té doby zíral do země, promluvil: ,,Anna má tajnou misi a plán, jak je zachránit. Měla by tu být do hodiny˝,,C- c- cože!?˝, vykřikl Yoh. ,,Anna tu má být do hodiny˝. Vtom ho zezadu něco praštilo. ,,Au!˝, chytil se Yoh za hlavu. ,,Za co to bylo?!˝Za ním se zjevila Michiko s koštětem. ,,Ta první? Ano, ta byla za tu sprostou myšlenku, že bude Anna zpátky.˝Pleskla ho znovu koštětem po hlavě. ,,A tahle byla za to, žes nedával dobrý pozor na bráchu a Sarami˝. Anna tam v tu chvíli došla. ,,Ej, ahoj Anno, tak ty máš plán?˝, zeptal se Trey. ,,Ne, proč?˝, řekla Anna. ,,Všechno je jenom improvizace˝. Ryo ztuhl. Všichni byli zvyklí na nebezpečí a neměli plán, ale to, že je povede Anna, se jim zdálo trochu přehnané. ˝A co tady vůbec dělá tahle potrhlá holka?˝, zeptal se sám pro sebe. Ani se nenadál a měl bouli na hlavě. ,,Ta potrhaná holka je duch a sestra Yohova ducha˝, řekla. Všem kromě Anny, Yumiko a Yoha spadla čelist. ,,Tak vyrazíme?˝, zeptala se Anna. Ostatní jen mlčky přikývli a vešli do domu zabalit jídlo. ,,A musíme rozluštit první vodítko˝, dodala.

       Všichni si už dobrou hodinu lámali hlavu nad vodítkem, když vtom najednou se Anna rozzářila. ,,No jasně, jak jsem mohla být tak pitomá!˝, vykřikla, až Yoh strachy nadskočil. ,,Ježiši kriste, Anno, neděs mě tak!˝, vyjekl. ,,Musíme na horu Osorezan!˝, vysvětlila Anna. ,,To je místo, kde se střetává živý svět s tím posmrtným.˝,,Mám dojem, že už vím, kdo za těmi únosy stojí, ale je to velmi nepravděpodobné˝,,A kdo?˝, zeptali se všichni dychtivě. ,,No kdo asi, přece Zek!˝, odvětila Anna. ,,Má takovou sílu, že přežil a unáší duchy, aby vyhladil lidstvo!˝,,No, to co říkáš je možná pravdu, ale stále to je jen teorie, Anno˝, uchechtl se Trey. ,,No tak pojďte!˝, popoháněla je Michiko. ,,A kdo nám zaručí, že se tahle samurajka neotočí proti nám?!˝, vyštěkl Trey. ,,Protože má speciální trénink.˝, odsekla Anna a vyrazila. Ostatní ji pomalu následovali.