Část VIII. - Ochrana je nutná

30.06.2013 10:40

            Zatímco si Yoh s Yumiko povídali se Silvou a vyzvídali Annu, oba duchové vyšli ven. Bylo krásně a rozhodli se, že si na něco zahrají. Vtom se přiřítil neviditelný stín. Chvilku oba duchy pozoroval a potom se vrhl na Sarami. Ta holka vypadala jako snadný cíl. Byla sice silná, ale jenom fyzicky. Stín do ní vklouzl a posedl ji. Sarami se nedokázala bránit a stín ji začal ovládat. Jako kdyby úplně zešílela. Vytáhla meč a namířila jej na Amidamara. ,,Předveď, co umíš." pronesla divným hlasem. Druhý duch taky na nic nečekal a vytáhl meč. Než ale stačil cokoli udělat, jiný duch na něj zezadu skočil. Oba duchové jej svázali a odešli i se Sarami a Amidamarem někam pryč...

            Mezitím se Michiko psychicky připravovala na roli "bodyguarda" Anny. Věděla, že to nebude mít lehké a právě proto se nemohla soustředit. Spíše se jenom dívala z okna, když vtom jí v hlavě projela ostrá bolest. Chytila se za hlavu a i když to nechtěla, vykřikla. Anna k ní přiběhla a zeptala se: ,,Všechno v pořádku?". ,,Ne, to tedy ne." řekla Michiko. ,,Právě jsem to cítila?". ,,Co cítila?!", nechápala Anna. ,,Ale máš pravdu, taky mě bolela hlava". ,,Temné síly se zmocnily Sarami". Pronesla Kino, která dovnitř přišla neslyšně jako duch. ,,Ale... Sarami je silná" namítla Michiko. ,,Ano, to je, ale každý má nějakou mezeru.", odpověděla Kino. ,,Ale já jsem taky cosi cítila a se Sarami to nemá nic společného.", řekla Anna a Kino jí bleskurychle odpověděla: ,, A co je horší, dostali i tvého bratra." ,,Myslíte Amidamara?" zeptala se Anna. ,,Samozřejmě." reagovala Kino. ,,Nejste opilá?" zeptala se Anna překvapeně. Vzápětí jí na tváři přistála facka. ,,Proč si to myslíš?" zeptala se Kino. ,,No... Protože Amidamaru je silný duch a nikdy by ho nedostali." ,,Vždyť to je totální trouba! Toho by dostaly i děti!". Pomalu vykřikla Michiko. ,,Ani jedna nemáte pravdu." řekla Kino. ,, Navíc temné síly momentálně mají společenství všech sedmi duchů, což není dobré" Anna i Michiko na ni nechápavě zíraly. ,, Já vám to vysvětlím" řekla Kino. ,,Pojďte za mnou".

            Silva s Annou si po obědě vyšli do lesa a oba "teenageři" začali hledat své duchy, ale nenašli je. Vydali se i na Památnou horu v naději, že tam budou, ale opět hledali bez úspěchu. Nakonec si obě děti sedly pod strom, který rostl v podstatě přímo nad Amidamarovým hrobem. Přitom mysli obou dětí vyřvávaly do světa ti samé. "Sarami, Amidamaru, kde jste?!?"