Část VI. - Únik

30.06.2013 09:57

         Merlin se na Yoha významně podíval a řekl: ,,Dnes večer, až budou pryč můžeme vyrazit''. Yoh mu na to přikývl a Merlin mu odpověděl: ,,Musíme se dostat přes Tokio, aby jsi mohl jít na horu Zatracení.'' Yoh na něj pohlédl a odpověděl mu: ,,Dobře, dnes večer''. Merlin přikývl a zmizel. Když s ninjové vrátili, Miwa s Karai mu přinesly teplou polévku, Yoh se jí však ani nedotknul. Karai na něj vrhla zlý pohled. Měla už pokrk toho, že nechce jíst. Yoh se schoulil do klubíčka, avšak stále pozoroval obě ninjy. Když odešli, Yoh vstal a začal se připravovat na útěk.

          Mezitím Yohmei informoval policii a Tamara s Keiko a Kino se staraly o Zeka. Byl na tom velmi špatně a nikdo nepochyboval o tom, že se jeho zdravotní stav ještě zhorší. A teď už se musejí strachovat i o Yoha.... Jako by nestačilo, že je Zeke na pokraji smrti... Mikisha se vydal k hoře Zatracení. Chtěl Yoha zastavit dříve, než tam dojde, protože hora Zatracení je velmi nebezpečné místo pro osmiletého kluka.

           Když se přiblížil večer, ninjové opravdu odešli hledat nějaké nadějné děti a Yoh s Merlinem osaměli. Yoh byl připravený na únik a tušil, že to bude nebezpečné, protože ho Merlin informoval, že cesta bude jedno velké bludiště. Když se duch objevil, Yoh už stál s odhodlaným výrazem. Merlin s úsměvem vytáhl klíče: ,,Chvíli mi trvalo, než jsem je získal. Díky tomu ale máme mnohem méně času'', řekl a podal klíče Yohovi. Ten si jej od něj vzal a otevřel zámek. ,,Vem si své věci, rychle'', nabádal ho Merlin a Yoh zrychlil. Poháněl ho strach. Strach o Zeka. Nevěděl, zda ho ještě uvidí nebo ne, chtěl mu ale pomoci tak, jak jenom mohl. Merlin ho vytáhl i s batůžkem na zádech do uličky, která byla velmi těsná, tak, že se tam skoro nevešl, díky batohu. Zabočili za roh, ovšem tam byla slepá chodba. ,,Nevadí, půjdeme tudy'', rozhodl čaroděj a Yoh ho následoval. Bloudili tam dlouho, až uslyšeli zvuky. Byly to hlasy ninjů, kteří se vrátili z mise. Yoh se podíval na Merlina. Merlin vypadal zdrceně. Najednou slyšeli výkřik: ,,Kde je to dítě?!'' ,,Určitě už zjistili, že jsem utekl'', řekl Yoh a Merlin přikývl: ,,Musíme zrychlit''. Rozběhli se a... narazili na slepou uličku. Bylo tam jenom okno a hlasy ninjů se nebezpečně přibližovaly. ,,Chlapče˝začal Merlin, ,,otevři to okno a skoč˝,,Cože, skočit?˝, zeptal se vyděšeně Yoh. ,,Ale vždyť to je hrozná výška!˝,,Ano, to je, ale nezapomínej, že já jsem čaroděj˝, řekl Merlin. ,,A neboj se, uteču s tebou˝. Yoh tedy rychle začal zápolit s oknem, až se mu ho za příšerného vrzání podařilo otevřít. V té chvíli dovnitř vtrhla Karai. ,,Tady je!˝, zakřičela na ostatní. Vzápětí se rozběhla k Yohovi, ten ale zavřel oči a vyskočil z okna. Merlin kolem něj poletoval a jakýmsi kouzlem ho držel ve vzduchu. ,,Rychle dolů, ať neutečou!˝, zavelela Miwa a všichni se jako stádo slonů rozběhli ze schodů. Yoh už byl ale pryč. Merlin ho doprovodil na autobus do Tokia a ještě než odjel, řekl Yohovi: ,,Jsi hodný chlapec, Yoh a pevně věřím, že se ti tvého bratra podaří zachránit. Dál s tebou bohužel jít nemohu˝. ,,To nevadí a díky moc za pomoc.˝odvětil Yoh a nastoupil do autobusu. Za chvíli odfrčel a Merlin se za ním jen chvíli díval. ˝Šťastný to chlapec˝, pomyslel si pro sebe a navždy odešel.