Část IV. - Nemocnice

06.07.2013 20:09

         Sanitka přijela vcelku rychle a Sarami si oddechla. "Proč nás vlastně chtěli zabít?" pomyslela si. Ale neměla čas přemýšlet. Doktoři naložili Yumiko dovnitř a duchové do sanitky taky vpluli. Sarami by to nepřiznala, ale bála se zůstat sama. A navíc tu byli nějací psychopati, kteří chtěli zničit jak duchy, tak i jejich šamany a možná i Annu s Yohem. Ošetřující doktor Yumiko v rychlosti prohlédl a pronesl vážným hlasem: ,,Měla jsi ohromné štěstí. Nebýt toho, že jsi odbočila, kulka nemohla zasáhnout srdce. Kdybys to ale neudělala, byla bys už v říši duchů.˝. Sarami se výrazně ulevilo. Doktor se dál vyptával: ,,Odkud jsi?" ,, Já jsem že severní Ameriky" odpověděla Yumiko. ,,A kde máš rodiče?" Zeptal se znovu doktor. ,,No, já..." Začala dívka. ,,Ty jsi utekla, že ano?" řekl doktor vítězoslavně. ,,Ne, já... Já už rodiče nemám" vysypala ze sebe Yumiko smutnou pravdu. Amidamaru pohlédl na Sarami. ,,Je to pravda?" Zeptal se. Samurajka přikývla. ,,Tak... To je mi moc líto" pokračoval doktor. ,,A proč tě vlastně chtěli zabít?". Načnul tím otázku, na kterou Yumiko nechtěla dát odpověď. ,,Já jsem hlídala jeden cenný samurajský meč" odpověděla zdráhavě. ,,Ale... Vždyť jsi říkala, že jsi z Ameriky, tak jakto, že hlídáš samurajský meč?" namítl doktor. ,,Mám tady v Tokyu kamaráda, který musel narychlo odjet a nechtěl nechat tak cennou věc doma samotnou" vysvětlila Yumiko a vlastně ani tak moc nelhala. Zapomněla k tomu dodat, že tam má s sebou ještě samurajku a hlídá krom meče i jeho vlastníka. ,,A to je ten meč tak cenný?" ptal se doktor. ,,Vy byste snad nechal meč Světla bez dozoru?" zeptala se ho Yumiko. ,,Me- meč Světla? Není to ten legendární meč, který se snažil ukrást ten démon Amidamaru?" Vybuchl. ,,Ne, tak to nebylo." namítla dívka. ,,Ten meč je jeho" pokračovala. ,,A vůbec není démon!" ,,Dost! To by stačilo!" zařval hystericky doktor. ,,Je to démon a basta fidli mozek na zdi!" zaklel doktor. ,,Klid, už budeme v nemocnici" uklidňovala Yumiko její samurajka, protože se dívka tak rozběsnila, že to nebylo dobré na její zdraví. Podívala se z okna a viděla velkou nemocniční budovu. Sanitka zastavila a Yumiko odvezli na sál. Sarami šla s ní až ke dveřím operačního sálu, tam se posadila na jednu z četných židlí. Druhý duch se k ní taky přidal. ,,Yumiko hezky vyžehlila ten průšvih, že jo?" zeptal se a Sarami odpověděla: ,,Aspoň se u toho nemusela tak naštvat". Zádívala se do prázdna. ,,Ale když ji chtějí zabít, bude tady pro útočníky dobrý cíl" namítla Sarami. ,, To ano" připustil Amidamaru, ,,proto ji tady nesmíme nechat samotnou, ale i tak musíme Michiko informovat" . ,, Ale - ale jak?" zeptala se Sarami. ,, To nevím" odpověděl duch. ,, Mám nápad! Mohli bychom požádat Mortyho s Mosukem, jestli by ji nepohlídali anebo zavolat do Izuma a varovat ji po telefonu" navrhla samurajka. ,, To je celkem dobrý nápad, ten s tím telefonem, protože než tam dorazíme, bude pozdě" řekl. Sarami se vrhla k telefonní budce a v rychlosti vyťukala číslo do Izuma. Ozývalo se však jenom pípání. ,, Nikdo to nebere" vrátila se zklamaně a posadila se na lavičku k Yohovu duchovi. ,, V tom případě nemáme jinou možnost" řekl duch. ,, Musíme se co nejdřív dostat za Mortym" ,,Ale nemůžu tu nechat Yumiko samotnou!" vykřikla Sarami. ,, Jsem její strážný duch a co když se pro ni ti útočníci vrátí" namítla. ,,Dobře, zajdu za Mortym sám" odpověděl Amidamaru a odplul. Sarami se opět posadila na židli a trpělivě čekala, až doktoři s Yumiko vyjdou. Tou dobou už byli Yoh, Anna a Michiko v Izumu. Zatímco se Yoh vítal s rodinou, Michiko se šla projít. Vylezla na horu a zadívala se na okolí. Vánek jí příjemně rozcuchával vlasy. Samurajka se skrčila, aby lépe viděla na sídlo Asakurů. Náhle se jí však něco omotalo kolem pasu. ,,Co-co to je?!" vykřikla překvapeně a snažila se vyprostit. Provaz, kterým ji někdo spoutal, byl velmi silný. ,,Temperament ti rozhodně nechybí" pousmál se Denvr, který vyšel zpoza stromu. ,,Kdo jsi?" zeptala se bojovně Michiko. ,,Moc se ptáš, zlato" upozornil ji Kawasaki, který, jak se ukázalo, držel ten zatracený provaz. ,,Neříkej mi zlato, ty bídáku!" varovala ho Michiko, ,,nebo ti budu muset udělat něco moc hnusnýho!" ,,Nepovídej." ušklíbl se Kawasaki, ,,A co bys asi tak chtěla dělat, když jsi pevně spoutaná provazem" ,,Tvoji šamanku jsme zranili, budeš se nám muset vydat. ,,Yumiko! Co je s ní?" vyhrkla Michiko.,,A kde je Sarami?" zeptala se podruhé. ,,Ta tvoje Yumiko je v nejlepším případě zmrzačená a ta druhá samurajka je furt na svobodě. Ale už víme, jak na ni. Využijeme toho druhého ducha." řekl Denvr. ,,Grin s Jikem jí už hledají." ,, Ale proč chcete duchy samurajů" zeptala se Michiko obezřetně. ,,Kdo se moc ptá, moc se dozví" napomenul ji Kawasaki. ,,Klid, Kawasaki" řekl Denvr. ,,Lovíme duchy samurajů a potom je prodáme jednomu člověku. Už má hezkou sbírku a vy tři se v ní budete krásně vyjímat" ,,Ale" Michiko prohlédla na Kawasakiho, ,, on není samuraj" namítla. ,,Já jsem ninja" objasnil duch. ,,Aha" vydechla Michiko. ,,Ale já jsem samurajka. A co by s náma dělal ten chlápek, co by nás koupil? Nikdo přece nemůže být tak blbej, aby kupoval duchy samurajů, kteří mu můžou snadno pláchnout" ,,Nikdy jsem neřekl, že snadno pláchnou" zasmál se hlasitě Denvr. Vtom se zezdola ozvaly hlasy. ,,Michiko, kde jsi?" volala na samurajku Anna. Ona chtěla odpovědět, alespoň naznačit, že je tam nahoře, ale Kawasaki jí zacpal pusu. ,,To tě uklidní" řekl. ,,Mizíme" vyštěkl Denvr a všichni se vypařili zrovna tak, jako tam přišli.

          Anna s Yohem se rozdělili. Neměli pořádně čas hledat Michiko, protože už byl oběd. ,,Kde se toulá?" drtila Anna mezi zuby, ,,Vždyť přijdeme o sváteční oběd!" ,,Hm, měli bychom se vrátit. Děda nám vynadá, že jdeme pozdě" zamumlal Yoh. ,,Neboj, Anno, Michiko se určitě někde objeví" Anna chtěla něco namítnout, ale pak to spolkla a šla za Yohem zpátky do domu, kde už čekala celá Yohova rodina. ,,Kde máte Michiko?" zeptal se Yohmei. ,,Ona zmizela. Chtěli jsme ji hledat, ale potom byl oběd" vysvětlila Anna. ,,Hm, zajímavé"pronesla Kino vážně. ,,Neměli bychom to brát na lehkou váhu, slyšela jsem spoustu drbů" řekla a odebrala se ke stolu. ,,Hned po obědě byste měli vyrazit ji najít" řekla Keiko. ,,Určitě nebude daleko a Mikisha vám pomůže, viď, zlato" ,,Cože!" vykřikl Mikisha. ,,A nebyli to náhodou lovci duchů?", zeptal se. ,,Ne, vždyť ti už chytají jenom opravdu zlé duchy a navíc, jak by se objevili zrovna tady?" namítl Yoh. ,, To nemění nic na tom, že ji půjdete hledat!" vyštěkl Yohmei. Anna s Yohem tedy začali jíst. Už brzy ji půjdou hledat...