Část III. - Tak trochu netradiční oběd

06.07.2013 11:21

            Yumiko už byla na půli cesty k domu, kde bydleli Yoh s Annou. Náhle se však za ní cosi mihlo, tak se otočila. Michiko vykoukla z jejího památníku a zamumlala: ,,To jsou jenom lidi˝. ,,Já vím, že to jsou lidi.˝, řekla dívka. ,,Jen se mi zdá, jako kdyby tady byl obrovský příval negativní energie.˝. ,,Aha, takže něco jako Zek?˝, zeptala se Sarami, která stejně jako její kolegyně vyplula z pámátníku. ,,Asi tak˝, přitakala Yumiko. ,,Ale asi se mi to jenom zdálo˝, řekla a znovu se vydala městem.

           Denvr s Grinem odbočili. Už věděli, kam směřuje. ,,Teď už jí nic nezachrání.˝, řekl Grin zlomyslně Jikovi. Ten se taky škodolibě zasmál a přidal se k nim do klubu zlomyslného smíchu i Kawasaki a za chvíli Denvr. ,,Až odejde z toho domu, tak budeme mít dostatek času, abychom ji zabili a ty dvě samurajky jí vzali.˝, řekl Denvr. ,,Dobře, ty jsi šéf˝, přiznal Grin a šel za ním.

         ,,Yoh! Amidamaru! Kde vězíte s tou nádivkou?!˝, zakřičela Anna z obýváku na oba kluky, kteří se patlali v kuchyni s nádivkou. ,,Už jdeme!˝, zavolal Yoh a přinesl na stůl obří kuře s nádivkou. ,,Cos tam do toho dala? Je to těžký jak kombajn˝, zeptal se Yoh a otřel si pot z těla. ,,Fakt? Ty jsi snad někdy nesl kombajn?˝, odpálkovala ho Anna. ,,Měly by tu být každou chvíli˝, dodala a upřela svůj pohled do televize. A opravdu. Netrvalo dlouho a zazvonil zvonek. ,,Yoh, běž otevřít. No tak, Amidamaru, kde se loudáš s tím okurkovým salátem?˝. Anna vstala od televize. Yoh otevřel dveře. Za nimi stála Yumiko po boku s Michiko. Sarami byla až za nimi. ,,Ahoj, dlouho jsme se neviděly˝, řekla Anna a hned se dala do řeči s Michiko. ,,Pomůžeš mi ty lenochy dostat do formy?˝, zeptala se jí. ,,To si piš, že jo!˝, zasalutovala samurajka a Anna se přivítala i s Yumiko a Sarami. ,,Co vás přimělo vrátit se sem?˝, zeptal se Yoh. ,,No, víte, život v poušti není nijak snadný.˝, začala Yumiko. ,,To tady taky ne. Už čtyři dny neteče voda˝, podotkla Anna. ,,Ano, to už vím.˝, řekla dívka. Michiko se rozhlédla po obýváku a zeptala se: ,,Kde je brácha?˝,,No, ten ještě připravuje salát.˝, vysvětlil jí Yoh. ,,Hm, aspoň něčím je užitečný.˝oddechla si Michiko a vešla. Všichni se usadili u stolu. Najednou z kuchyně vyšel Amidamaru s obrovskou mísou salátu, ale nedával pozor a zakopl. Mísa vyletěla do vzduchu a než ji někdo stačil zachytit, přistála duchovi na hlavě. ,,Co to děláš, ty nemehlo!?˝, vřískla Anna. ,,Kdo to bude uklízet?!˝. Michiko se taky přidala s nadávkama. Zato ostatní se smáli, až se za břicha popadali. ,,Dobrý vlasy!˝, smála se Yumiko a dělala si srandu z nebohých listů salátu, které samurajovi přistály na hlavě. ,,Tak to bude chtít můj speciální tréninkový plán!˝, mnula si ruce Michiko. ,,Vypadá to, že máš pravdu.˝, řekla Anna. ,,Ale nejdřív to ukliď˝, řekla duchovi a sami se pustili do jídla. Michiko si sedla vedle Sarami a pozorovaly lidi, jak jedí. Za chvíli se k nim přidal i Amidamaru. ,,Tak co, vytřels to pořádně?˝, zeptala se Michiko. ,,Snad jo, odpověděl˝. Anna se náhle postavila. ,,Mám nápad!˝, vyhrkla, až Yoh nadskočil. ,,A jaký?˝, zeptal se opatrně. ,,No, když tady bude Yumiko, mohli bysme si udělat tu dovolenou. Nevadilo by ti to, Yumiko?˝, zeptala se Anna dívky. ,,Ne, vůbec ne a krom toho, potřebujete si udělat na sebe čas.˝odpověděla. ,,No tak na co čekáš, Yoh? Jde se balit!˝, zavelela Anna. Yoh vstal a běžel nahoru. Anna odešla do kuchyně a Yumiko jí šla pomáhat s děláním řízků na cestu. Duchové osaměli. Za necelou hodinku měl Yoh zabaleno všechno potřebné. ,,A kam vlastně pojedeme?˝, zeptal se své snoubenky. ,,Hm, mohli bychom do Izuma, navštívit tvé rodiče a prarodiče. Jistě tě rádi uvidí˝, odpověděla zamyšleně Anna. ,,Opravdu ti to nebude vadit?˝, zeptala se pro jistotu ještě jednou Yumiko. Odpověděla, že ne. Yoh mezitím zavolal Mikishovi s novinkou, že přijedou. Vrátil se a prohlásil: ,,Jo a Kino vzkazuje, že s sebou máme vzít i Michiko˝, dokončil větu a podíval se na jmenovanou. ,,Ale já myslela, že budu trénovat˝, povzdechla si Michiko, ale šla. Yoh si půjčil od Yumiko její památník. ,,Něco mi říká, že by se Anna mohla stát normálním šamanem aspojit se s Michiko. Pak by byla neporazitelná˝, prohlásila Sarami a podívala se na svou šamanku. ,,To máš zjevně pravdu.˝, podotkla Yumiko. ,,Pomůžete nám odnést ty kufry?˝, zeptala se Anna a Yoh s Yumiko se společně chopili zavazadel. S duchama v závěsu došli na nádraží. ,,Hele, támhle je náš vlak˝, řekla Anna a ukázala na první kolej. Oba vešli do vlaku, který se rychle rozjel. Pozůstalí mávali na nádraží. ,,Teda, nevěděla jsem, že ty vlaky už udělali tak rychlý˝, řekla Yumiko a vyrazila na zpáteční cestu. ,,Ehm... A tréninky budou?˝, zeptal se opatrně Amidamaru. ,,Ne, Anna ani Michiko nic neříkaly, ale asi by nebylo na škodu si trochu zaběhat˝, podotkla dívka a rozešla se trochu rychleji. Náhle se zastavila. Pohlédla na oba samuraje, kteří vypadali, že si ničeho nevšimli. ,,Vy jste to neslyšeli?˝, zeptala se jich. ,,Ne, nic tu není.˝, řekl Amidamaru. ,,Počkej, že to není zase ten nával negativní energie?˝, zeptala se Sarami a ustaraně na ni pohlédla. ,,Jo, je to on˝, odpověděla Yumiko. ,,Nechci ti nic říkat, ale asi bys s tím měla jít k doktorovi.˝, řekla Sarami. Náhle z křoví vyšli dva muži.

           ,,Že tu nikdo není, jo?˝, zeptal se ten vyšší. ,,Jo, holčičko, tohle je tvůj konec!˝, ozval se druhý. ,,Kdo - kdo jste a co po mně chcete?˝, zeptala se Yumiko. ,,Po tobě nic, ale po tvých samurajkách, že jo, Denvre?˝  ,,Jasně, a nyní bych ti doporučoval, abys mi vydala tuhle a pak se stavíme v Izumu pro tu druhou!˝, řekl Grin a vytáhl pistoli. ,,Utíkej!˝, zařvala na Yumiko Sarami. Dívka poslechla a dala se na útěk. Grin okamžitě vystřelil. Yumiko vykřikla, ale běžela dál a zahnula za roh. ,,Tak co, vzdáš se nám?˝, zeptal se Denvr. ,,Tvoje šamanka je zraněná˝, dodal Grina zašklebil se. Sarami váhala, co má dělat. Náhle se proti ní vyřítil Kawasaki. ,,Chyť ji!˝, zavelel Denvr. ,,Běž!˝, zařval naopak na Sarami Amidamaru a ona neváhala. ,,Ale ty taky!˝, vykřikla, chytla ho za ruku a okamžitě se rozběhla. Duch se ihned chytil a běžel sám. Denvr, Grin a Kawasaki se za nimi pustili. ,,Rozdělíme se!˝, vykřikl Amidamaru, když několikrát zahnuli. ,,Najdi Yumiko a zkontroluj, jestli není zraněná.˝. Sarami vběhla do druhé uličky a zamířila k Památné hoře. Pronásledovatelé se pustili za druhým duchem. Sarami doběhla k Yohovi domů a rozrazila dveře. Na podlaze klečela Yumiko a paži měla celou od krve. Ona neváhala a běžela dál, k telefonu. ,,Rychle, sanitku.˝, mumlala si pro sebe a vytočila číslo. V rychlosti nahlásila, kde se nachází a za deset minut uslyšela houkání. Amidamaru už taky dorazil. Řekl, že se mu podařilo je setřást u potoka. ,,Ale vždyť to je docela blízko!˝, zděsila se Sarami. ,,Já vím˝, odpověděl. ,,Měli bychom to tu zamknout a vypadnout.˝, dodal. Najednou se na sebe podívali a zděšeně vykřikli: ,,To ne - Michiko!˝