Část II. - Podivný sen

26.04.2013 19:47

    Tu noc se ani jednomu z nich nespalo dobře. Yoh se celou noc převaloval, jako kdyby ho honil nějaký děsivý sen, ve skutečnosti se mu v hlavě pořád ozýval ten chladný hlas. Amidamaru zase celou noc mizel a zase se objevoval a nebylo pochyb, že se mu ty hlasy také ozývaly. Anna si o Yoha dělala starosti a proto, než šla spát, asi o tři hodiny později než Yoh, šla k němu do pokoje, překročila mizejícího ducha a sedla si k Yohovi na postel. Yoh se ani nepohnul, což znamenalo, že se mu zjevně hlasy přestaly na chvíli ozývat. Jeho snoubenka na něj pohlédla takovým jemným pohledem, který u ní Yoh nikdy neviděl a pohladila ho po vlasech. Potom šla také spát.

     Ráno se Yoh probudil brzy. Vstal a zjistil, že Amidamaru už tam není. Pousmál se a šel do koupelny, kde si umyl obličej a potom sešel dolů. Řekl si, že když udělá snídani, možná ho Anna nebude nutit ráno běhat. Vtom někdo zaklepal a Yoh šel otevřít. Venku nikoho neviděl, ale když zaslechl hlas svého nejlepšího kamaráda, napadlo ho podívat se dolů. Stál tam chlapec o hodně menší než on a za ním se vznášel duch. ,,Jé, nazdar Morty, ahoj Mosuke, nečekal jsem vás tak brzy'', pronesl Yoh ,,Ahoj Yoh, můžu dál?'', zeptal se Morty a Yoh mu na to odpověděl: ,,Jasně, jste tu vždycky vítáni, právě jsem se chystal dělat snídani''. Morty vešel dovnitř a usadil se na židli. Yoh mezitím připravil snídani, a právě, když ji dával na stůl, přišla dovnitř Anna. ,,Yoh, ty jsi udělal snídani?'', zeptala se rozespale. Yoh jen přikývl a poodsunul jí židli, aby si na ni mohla sednout. Všichni s přehledem spořádali své porce. Yoh si pomyslel, že by mu ranní trénink mohla Anna odpustit, přestože se mu ten zvláštní hlas v hlavě již neozýval, doufal však marně. Jakmile Anna dojedla, řekla: ,,Takže, Yoh a Amidamaru si dají 10 mil a prcek umyje nádobí a potom uklidí celý dům, tak, až se bude býskat.''. Morty ale namítl: ,,To já za celý den ale nedokážu, Anno.'' ,,Nevadí, máš přece strážného ducha, který ti jistojistě pomůže.'', prohodila Anna a odešla se dívat na televizi.

     Zatímco Morty začal sklízet nádobí ze stolu, Yoh s jeho strážným duchem se vypravili na cestu. ,,Uběhnout 10 mil, co jsme jí sakra udělali?'', zaklel Yoh a Amidamaru mu odpověděl přesně to, co Yoh nechtěl slyšet. ,,No prostě se jí asi líbí někoho sekýrovat a na to má právě nás...''. ,,Toho jsem se bál.'', řekl Yoh a dál už nepromluvili během všech těch mil ani slovo. Už je měli skoro za sebou, když vtom se jim do cesty postavila nějaká holka. ,,Tak ty běháš, jo?'', zeptala se. Yoh jí na to odpověděl ne zrovna laskavě: ,,Jo a zmizni z cesty, ano?''. ,,Ne, neodejdu'', řekla ta holka.,,Alespoň dokud se nepředstavím.'' Oba kluci se zastavili. Yoh si až teď všiml, jak vypadá. Měla dlouhé hnědé vlasy a čelenku. Celkově byla oblečená tak... v souladu s přírodou. Vypadala jako indián. ,,Poslyš,'' začal Yoh ,,neznáš náhodou chlapíka, co se jmenuje Silva?''. ,,Ale ano'' odpověděla ona. ,,Jmenuji se Yumiko a jsem Silvina neteř.''